02.02.2017

***

kłopot polega na tym że ja
   nie mam niczego co
mogłabym ci dać